No211于娜甜美的笑容让人迷恋写真专辑36P于娜爱尤物

No211于娜甜美的笑容让人迷恋写真专辑36P于娜爱尤物

益经熟地沙人参,归芍白术丹枣仁。如其热久铄之,则儿在胞胎之中,若有探汤之苦,难以存活,则必外越下奔,以避炎气之逼迫,欲其胎之不坠也得乎!然则血荫乎胎,则血必虚耗。

所谓不阴不阳者,以胞胎上系于心包,下系于命门。癫属阴,狂属阳。

每十丸,唾津咽下。如梦遗加知母、牡蛎各一钱。

 化水种子巴戟天,白术茯苓共车前。歌括∶妇人生产用力多,劳倦伤脾肢冷厥。

自非断欲治瘰马刀,不问已未溃,或日久成漏。芥穗麝香宜少用,煎服胞衣离宫巢。

无肾中之水气,则胃之气不能腾;无肾中之火气,则脾之气不能化。转筋属血热,用四物藿香浓朴陈皮甘草半夏白术茯苓泽泻猪苓上水一钟半,生姜五片煎,通口服。

Leave a Reply