No4852位性感模特写真合集66P性感模特秀人网

No4852位性感模特写真合集66P性感模特秀人网

其证外势,颇类喉风,但喉风咽喉常肿,汤水不能下咽;此证咽喉不肿,可以下咽汤水,胃中亦思饮食,因舌不能转动,迭送硬食,故每食不能充足,致令胃中空虚而怯证悉添,日渐衰败。总之上逆之因虽不同,而皆能成呕吐也,治者当于临证时,参合兼见之证,审慎以别之,庶不误矣。

儿发阳黄身无汗,茵陈麻黄汤极便,麻黄茵陈各等分,量儿煎服有奇验。 苏子炒当归陈皮半夏姜制甘草生前胡厚朴姜制桂心沈香气逆喘用降气汤,肺虚无邪服最良,苏子当归陈半草,前胡厚朴桂沈香。

水肿俱属脾肺经,肺喘脾胀要分明,上肿属风宜汗散,下肿属湿利冰灵,通身肿者兼汗利,喘则逐饮胀则攻,再辨阳水与阴水,攻泻温补贵变通。 如阴器外生疙瘩,内生小虫作痒者,名为阴蚀,又名〔匿〕疮,由胃虚积郁所致。

(桂枝大黄汤)生大黄桂枝生甘草白芍引用生姜煎服。如痔已通肠,污从漏孔出者,用胡连追毒丸酒服之;服后脓水反多者,药力到也,勿以为惧。

若临证用药,攻补得宜,无不收效。 (桃仁承气汤)桃仁去皮尖研大黄芒硝甘草桂枝加当归 芍药 苏木 红花,水煎服。

葵子散治石淋证,桑皮瞿麦山栀仁,赤苓木通车前子,甘草葵子共和匀。 疳病肿胀之证,多因传化失宜,以致肺脾两伤,现证气逆喘欬,胸膈痞闷,肚腹肿胀,面色浮光,宜用御苑匀气散治之,其肿胀自消矣。

Leave a Reply